Livskvalitet

Livsglæde og livskvalitet er vigtige kodeord for mig. Nogle andre er uddannelse og dannelse.

Jeg har været selvstændig i snart 30 år, er operasangerinde med 25 års international freelance operakarriere bag mig og 30 års virke herhjemme. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg og har boet her det meste af mit liv.

Jeg er stadig aktiv på scenerne i ind- og udland, men er parat til at at bidrage i det politiske beslutningsliv på Frederiksberg. Jeg ser det som en forpligtigelse at give noget tilbage til Frederiksberg Kommune, som altid har været et dejligt sted at bo for mig. 

Jeg har tre børn på 29, 21 og 14 år, og jeg er fra en familie med stærke bånd og værdier. Jeg er dedikeret, når jeg går ind til en opgave og er vant til at kæmpe for det, der betyder noget for mig eller andre. 

Det er en stor del af min identitet at bo lige netop her, og derfor er jeg også villig til at gøre en indsats for at opretholde – og gerne forbedre – den helt særlige ånd, som Frederiksberg har.

Jeg har ikke tidligere været politisk aktiv, og jeg kommer ikke til lige pludseligt at mene noget om alting. For jeg har ikke viden om alting. Og der er ikke noget værre, end når folk udtaler sig om noget, de ikke har tilstrækkeligt kendskab til eller indsigt i. 

For at have en karriere som operasanger skal man være veluddannet, velfungerende og samarbejdsvillig. At lykkes med noget drejer sig i høj grad om at kunne samarbejde med andre. 

Jeg har otte års konservatorieuddannelse bag mig, en bred faglig uddannelse, selvfølgelig indenfor musikkens fag, men også indenfor sprog og psykologi, og jeg er vant til at skulle tænke praktisk og konstruktivt, løse enhver udfordring bedst – og hurtigst – muligt, arbejde målrettet og flittigt, være omstillingsparat. 

Min kompetence indenfor det politiske virke vil være med fokus på uddannelse og dannelse, to vigtige begreber for, at vi har et godt liv. For at vi bedre passer ind, og bedre tør skille os ud. 

Man skal turde skille sig ud – det skal bare være for det gode, man gør, ikke det dårlige, og der ligger et stort ansvar hos den enkelte, at man selv er aktiv for at skabe sig et liv i balance. Men der skal også være hjælp at hente. 

Der skal her på Frederiksberg være plads til fællesskabet – med øje for individet, for vi er ikke mennesker på samlebånd. Jeg vil selvfølgelig gerne være med til fortsat at værne om et rigt kulturliv på Frederiksberg, et højt niveau af tilbud indenfor kunstens og kulturens verden, for den beriger vores liv og uddanner – danner – os som mennesker. 

Sideløbende med min international karriere har jeg fået tre børn og kender til at skulle få begge dele, arbejde og familie, til at fungere. Mit hjerte brænder for, at børn og unge får en god, velfungerende skolegang, og at vores ældre har masser af indhold og tryghed i tilværelsen.

Frederiksberg skal – fortsat – være et levende, spændende, velfungerende sted at bo. For skolebørn, arbejdende, de ældre på plejehjemmene. Os alle sammen.

Jeg glæder mig til, sammen med Frederiksberg Konservative at gå aktivt ind i et arbejde for Frederiksberg og vores velfærd her. 

Bedste hilsener,

Susanne Elmark